ရည်မှန်းချက်

  • ပညာရည်၊ နှလုံးရည်နှင့် ပြည့်ဝ၍ ထူးချွန်ထက်မြက်သော ဆရာများမှ ဘက်စုံထူးချွန်သော ကျောင်းသားများကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရန်။