မျှော်မှန်းချက်

  • ကျောင်းသားများ၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ကျင့်ဝတ်ကောင်းများဖြင့် ပညာ ဗဟုသုတ ပြည့်ဝသော ဆရာ၊ ဆရာမများမှ တဆင့်အရည်အသွေးရှိသောပညာရေးကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်။